27 lipca 2015

Prosty konkurs z firmą Barilla

Prosty konkurs z firmą Barilla
Chciałabym zaprosić Was do prostego konkursu z firmą Barilla, producenta m.in. makaronów, pesto i sosów. Nie trzeba gotować czy robić zdjęć, wystarczy sam przepis.

Zasady:
1. Zaproponuj przepis na makaron w wersji wegetariańskiej lub wegańskiej. Przepis lub opis dania zamieść w komentarzu poniżej. Swój komentarz podpisz.  

2. Każdy może zaproponować maksymalnie 2 propozycje. Zdjęcie nie jest wymagane (jeśli ktoś chce, może przesłać na e-maila lub poprzez wiadomość na Facebooku).  
3. Konkurs trwa od 27.07 - 03.08.2015 r. 
4. Będzie mi miło, jeśli polubisz profil Szybkie gotowanie na FB oraz sponsora nagród firmę Barilla.
5. Wyniki zostaną podane na blogu w ciągu 3 dni od zakończenia konkursu, w tym poście.
6. Nagrodami są 3 zestawy produktów (2 makarony +2 sosy losowo wybrane).

7. Zwycięzcy będą zobowiązani do przesłania swoich danych adresowych w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po tym czasie zostaną wybrane inne osoby). Można też zostawić swojego e-maila, wówczas ja skontaktuję się ze zwycięzcami.
8. Nagrody wysyła firma Barilla. 


Na kanale YouTube, Stefano Terrazzino podpowiada, jak na różne sposoby można przyrządzić makaron. -----------04/08/2015----------

Dziękuję Wam za tak liczny udział w konkursie :). 
Wybór 3, spośród ponad 70 komentarzy, był niesamowicie trudny. Na szczęście firma Barilla zgodziła się nagrodzić dodatkowe 3 osoby - tak więc zestawy produktów wędrują do:

Whiness
Marysia
Markotny
Aga-144
Saszka

Iwona 

Gratuluję! Skontaktuję się z Wami e-mailowo.
 ------------------------------------


Poniżej pełny regulamin przesłany 29.07.2015 przez sponsora nagród:§ 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Gotuj ze Stefano” zwanego dalej „Konkursem”, jest Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-822, przy ul. Poleczki 23.
 2. Administratorem Konkursu jest Aurora Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
 3. 04-030, przy ul. Waszyngtona 33/61, zwana dalej „Administratorem”. Wszelką korespondencję z Administratorem należy kierować na: k.miklaszewska@pegasus.pl.
 4. Konkurs trwa od dnia 27 lipca 2015 r. od godziny 17:30 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59, przy czym czas trwania Konkursu na poszczególnym Blogu, będzie ustalany indywidualnie przez właściciela Bloga i podawany do informacji na stronie Bloga wraz z pozostałymi informacjami o Konkursie.(na blogu Szybkie gotowanie do 3.08.2015 godz.23:59)
§ 2.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy Konkursu w dalszej części niniejszego Regulaminu zwani są „Uczestnikami”, a każdy z osobna „Uczestnikiem”.
 2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są członkowie organów statutowych Organizatora, Administratora, pracownicy lub współpracownicy któregokolwiek z powyższych podmiotów (tj. osoby współpracujące z którymkolwiek z powyższych podmiotów na innej podstawie niż umowa o pracę).
 3. Warunkami niezbędnymi do wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika są:
  1. akceptacja postanowień Regulaminu;
  2. wykonanie zadania konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 3.ZASADY KONKURSU
 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest umieszczenie odpowiedzi nawiązującej do zadania konkursowego w komentarzu pod postem konkursowym na Blogu.
 2. Wszystkie odpowiedzi podlegają ocenie Organizatora lub osoby prowadzącej Blog i od ich decyzji zależy ostateczny wybór Zwycięzców.
 3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygraniu Konkursu do dnia 10 sierpnia. Na Blogu zostanie zamieszczony post informujący o wynikach Konkursu lub właściciel bloga wyśle informację w wiadomości prywatnej. Zwycięzcy zostaną poproszeni o podanie Administratorowi w wiadomości prywatnej na Stronie w ramach serwisu Facebook swoich danych osobowych celem przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, na który przesłana ma być nagroda, numer telefonu Zwycięzcy).
 4. Zwycięzcy Konkursu obowiązani są w terminie 3 dni roboczych od dnia zamieszczenia na Stronie wiadomości, o której mowa w ust.4 niniejszego paragrafu, do przesłania Administratorowi (w wiadomości prywatnej w ramach Serwisu Facebook) danych, o których mowa w powyższym ust. 4.
 5. Nieprzesłanie Administratorowi danych, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, skutkuje utratą prawa do nagrody.
 6. Niedopuszczalne jest:
  1. naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich
  2. naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów niniejszego Regulaminu;
  3. podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
 1. W przypadku podejrzenia o działania niezgodne z niniejszym Regulaminem, Organizator ma prawo w każdym momencie do:
  1. natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Konkursu poprzez usunięcie jego odpowiedzi konkursowej;
  2. pominięcia Uczestnika Konkursu w procesie rozdysponowania nagród;
 1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w trybie określonym w § 6 Regulaminu.
 2. Uczestnik może wziąć udział w konkursie za pośrednictwem tylko jednego Bloga.


§ 4.NAGRODY

 1. Organizator przewidział nagrodzenie 3 osób z każdego Bloga, które udzielą najlepszych, zdaniem Organizatora lub osoby prowadzącej Blog, odpowiedzi na zadanie konkursowe. Nagroda to zestaw losowo wybranych makaronów i sosów Barilla (3 makarony i 2 sosy) o wartości około 35 pln.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody dodatkowej (specjalnej) w przypadku, gdy więcej prac niż zakładane spełni oczekiwania konkursowe pod względem kreatywności
  i realizacji.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
§ 5.ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I SPOSÓB WYDAWANIA NAGRÓD

 1. Nagrody zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres podany przez Zwycięzcę stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody Zwycięzcy, który podał Administratorowi nieprawidłowe lub niepełne dane, w sposób uniemożliwiający dostarczenie nagrody. W przypadku zmiany danych, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości stosownie do postanowień § 3 ust. 4 Regulaminu.
 3. W przypadku nieodebrania nagrody przez Zwycięzcę, skutkującego zwrotem Organizatorowi przesyłki zawierającej nagrodę, Zwycięzca traci prawo do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 4. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

§ 6.REKLAMACJE

 1. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć u Organizatora reklamację w związku z Konkursem.
 2. Reklamację należy złożyć w formie e-maila na adres Administratora z podaniem zwrotnego adresu e-mail, na który zostanie przesłana odpowiedź.
 3. Reklamację rozpatruje Komisja Reklamacyjna w składzie trzech osób wskazanych przez Organizatora.
 4. Reklamacje należy składać przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres 3 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 5. Komisja Reklamacyjna rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od daty jej otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator poinformuje Uczestnika Konkursu, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu. Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna i wiążąca.
 6. Reklamacje spóźnione lub niezgodne ze wskazaniami Regulaminu nie będą rozpatrywane.
§ 7.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
 2. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu, wydania nagród oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego, na co Uczestnik podając Organizatorowi dane osobowe wyraża zgodę.
 3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika, w tym uzyskanie prawa do nagrody.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych i ich poprawiania.
 5. Uczestnik podając dane osobowe na potrzeby Konkursu oświadcza, iż dane te stanowią jego danego osobowe i są zgodne ze stanem faktycznym.
§ 8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 3. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronach Blogów współpracujących przy organizacji Konkursu.  Konkurs nie jest grą losową, ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), a dla jego organizacji nie jest konieczne uzyskanie jakiegokolwiek zezwolenia.
 4. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w Konkursie.
 5. Tytuły poszczególnych paragrafów Regulaminu mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą wpływać na interpretację postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

73 komentarze:

 1. Przepis na wegetariańskie cannelloni:

  dla 3 osób:
  ok. 14 rurek cannelloni,
  mały bakłażan,
  mała cukinia,
  papryka,
  mała cebula,
  2-3 ząbki czosnku,
  kilka łyżeczek koncentratu pomidorowego plus odrobina wody lub bulionu dla rozrzedzenia sosu,
  opcjonalnie pół szklanki śmietanki 18%
  sól, pieprz, bazylia, tymianek, rozmaryn,

  na sos beszamelowy:
  szklanka mleka,
  czubata łyżka masła,
  czubata łyżka mąki,
  sól, pieprz, gałka muszkatołowa

  starty parmezan

  Cebulę i czosnek drobno posiekać. Bakłażana, paprykę i cukinię pokroić w małą kostkę. Wszystkie warzywa usmażyć na patelni, dodać koncentrat, podlać płynem. Wymieszać, doprawić i pogotować kilka minut, aż zrobi się sos. Beszamel: Z mąki i masła zrobić zasmażkę, zestawić z ognia, wlać mleko i rozmieszać trzepaczką. Postawić na ogień i mieszać do momentu zgęstnienia. Doprawić. W tym samym czasie można podgotować makaron, uważając, by rurki się nie posklejały (dobrze wlać do wody trochę oleju). Warzywnym farszem nadziewać podgotowane rurki (najwygodniej łyżeczką). W naczyniu do zapiekania delikatnie posmarowanym beszamelem układać makaron, na nim trochę beszamelu i sera, znów makaron, beszamel i ser (można też użyć większej blaszki i ułożyć rurki w jednej warstwie). Piec ok. 15- 20 min w temp 180 stopni.

  e-mail:natalia20041989@hotmail.com

  OdpowiedzUsuń
 2. Sałatka awokado z fetą i nutą kokosu

  - 500g makaronu penne Barilla
  - 2 dojrzałe awokado
  - 1/2 szklanki świeżej bazylii
  - 2 ząbki czosnku
  - 2 łyżki soku z cytryny
  - 1/2 łyżeczki soli morskiej
  - 1/4 łyżeczki pieprzu
  - 1/4 szklanki mleczka kokosowego
  - 1 łyżka mielonego lnu
  - 4 łyżki wody
  - 1 szklanka pomidorków koktajlowych
  - 1 szklanka różyczek brokuła
  - 1 mała cebula
  - 150g sera feta

  Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. Awokado obrać i zmiksować do uzyskania gładkiej konsystencji za pomocą blendera razem z pieprzem, solą, sokiem z cytryny, mleczkiem kokosowym, wodą, mielonym lnem, bazylią i obranym wcześniej czosnkiem. Brokuły ugotować na parze. Pomidorki koktajlowe oraz cebulę posiekać. Do ugotowanego i odcedzonego makaronu dodać brokuły, cebulę, pomidory, fetę oraz wcześniej przygotowany sos awokado. Dokładnie wymieszać wszystkie składniki. Podawać na ciepło lub zimno.

  Uwielbiam ją - mogłabym jeść codziennie :)
  Email: whiness14@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Ode mnie, na szybko - zgodnie z ideą bloga :-)
  Makaron w sosie z serka kanapkowego z warzywami:

  #opakowanie makaronu piórka/rurki Barilla
  # 2 kubeczki serka kanapkowego np. o smaku Suszone pomidory
  #mrożona mieszanka warzywna np.Włoska
  #jogurt naturalny mały

  Warzywa podsmazamy,międzyczasie gotując makaron.
  Gdy warzywa zmiekną doprawić mieszanką przypraw dołączonych do mrożonki i dodać serki, a gdy się rozpuszczą wlać jogurt.
  Dodać chili.
  Połączyć z makaronem i gotowe!

  Asiasia1@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Wegetariańskie spaghetti z 'pupletami'

  Pulpety:
  2 kostki tofu po 200g
  1/2 szklanki mąki kokosowej
  1 łyżka płatków drożdżowych
  2 łyżki sosu sojowego
  1/2 łyżeczki ostrej papryki
  1 łyżeczka posiekanych listków bazyli
  sól i czarny pieprz

  Sos do makaronu:
  400 g makaronu spaghetti
  2 kg świeżych, słodkich pomidorów
  1kg czerwonej papryki
  1 mała czerwona cebula
  2 ząbki czosnku
  1 łyżka masła klarowanego
  1/4 łyżeczki oregano
  1/4 łyżeczki tymianku
  sól i czarny pieprz
  masło klarowane do smażenia
  łyżka mąki z tapioki
  2 łyżki płatków drożdżowych

  Sos:
  wszystkie warzywa dokładnie myjemy i kroimy na kawałki.
  Wkładamy do naczynia żaroodpornego, dodajemy masło, przyprawy. Całość pieczemy w piekarniku około 40minut. Po upływie czasu całość dokładnie blendujemy. Mąkę z tapioki mieszamy z małą ilością wody i dodajemy do warzyw. Mieszamy
  Pulpety:
  wszystkie składniki blendujemy na gładką masę i smażymy na patelni z dodatkiem masła
  Makaron gotujemy według wskazówek na opakowaniu

  Makaron wykładamy na talerz, polewamy sosem, a na to wykładamy pulpety. Całość posypujemy płatkami drożdżowymi, które zastępują parmezan :)

  Smacznego!

  Agnieszka
  Aga-144@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. Świderki z ananasem, fetą i pomidorkami

  200 g makaronu
  100 g fety
  4 plastry ananasa z puszki
  1/3 szklanki syropu z puszki
  1/4 łyżeczki czerwonego pieprzu
  1/3 łyżeczki granulowanego czosnku
  2 łyżki masła.
  10 pomidorków

  Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy pokrojonego w kostkę ananasa, połówki pomidorków. Doprawiamy pieprzem i czosnkiem chwilę podsmażamy. Makaron ugotowany al dente prosto z garnka przekładamy na patelnię, mieszamy aby wszystko wymieszać. Na koniec dodajemy pokruszoną fetę i można podawać.

  elzbietadziurkowska@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Korekta *

   Na patelni rozpuszczamy masło, dodajemy pokrojonego w kostkę ananasa, połówki pomidorków. Doprawiamy pieprzem i czosnkiem chwilę podsmażamy i wlewamy syrop. Makaron ugotowany al dente prosto z garnka przekładamy na patelnię, mieszamy aby wszystko wymieszać. Na koniec dodajemy pokruszoną fetę i można podawać.

   Usuń
 6. Kremowe penne ze szpinakiem, pomidorami i fetą

  SKŁADNIKI:
  - 1 opakowanie penne Barilla
  - 1-2 duże pomidory
  - 1 opakowanie szpinaku (około 250 g)
  - 1 opakowanie fety
  - 1 śmietanka kremówka 12%
  - czosnek
  - oliwa z oliwek
  - pieprz sól

  Świeży szpinak obieramy z ogonków, a pomidory ze skórki. Warzywa kroimy na mniejsze części. Wrzucamy na patelnię, i smażymy na oliwie z oliwek często mieszając. Po około 5 minutach dodajemy przeciśnięty przez praskę czosnek. Wszystko mieszamy i dodajemy śmietankę cały czas mieszając, aby uniknąć zważenia- dodajemy do smaku pieprz i sól (najlepiej himalajską). Makaron gotujemy al'dente i mieszamy go z gotowym już sosem szpinakowo-pomidorowym. Po wyłożeniu na talerz dodajemy fetę.

  SMACZNEGO !

  OdpowiedzUsuń
 7. Mój najlepszy przepis na włoski makaron, to spaghetti z zielonym pesto i
  fetą.
  Składniki:
  - makaron spaghetti
  - ser feta
  - cała natka pietruszki
  - 1/3 bazylii
  - ząbek lub 2 czosnku
  - oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia
  - parmezan w kawałku ( trzemy samodzielnie, taki lepiej smakuje)
  - 2 łyzki soku z cytryny
  - szczypta soli
  Jest to idealnie zbilansowany posilek, wygląda pięknie, a smakuje
  najlepiej na świecie!
  Makaron gotujemy ( oczywiście al dente). Natkę pietruszki i bazylię
  siekamy, dodajemy wyciśnięty ząbek czosnku, 2 łyżki soku z cytryny,
  sporo oliwy, żeby połączyć składniki, oraz wiórki parmezanu i
  szczypte soli. Mieszamy wszystko razem, dodajemy do goracego makaronu razem
  z kawalkami fety, mieszamy.

  OdpowiedzUsuń
 8. MAKARON PENNE RIGATE Z POMIDORAMI I FETĄ
  *makaron penne rigate Barilla
  * 2 puszki pomidorów
  * ser feta
  *cebula, czosnek, świeża bazylia
  *sól, pieprz, oliwa
  *opcjonalnie odrobina cukru
  Makaron ugotować wg przepisu na opakowaniu.
  Na oliwie należy zeszklić cebulkę pokrojoną w kostkę z ząbkiem posiekanego czosnku, dodać pomidory i krotko dusić bez przykrycia. Doprawić solą (ale nie za dużo, bo feta jest słona) i pieprzem, oraz odrobiną cukru, jeśli sos jest zbyt kwaśny. Na koniec duszenia dodać posiekaną bazylię. Ugotowany makaron wymieszać z sosem, podawać posypane kostkami fety. Smacznego!
  (niestety, nie mam fb, żeby zalajkować strony :( )

  OdpowiedzUsuń
 9. Spaghetti z soczewicą a la bolognese:
  Składniki:
  · 300 g makaronu spaghetti

  · 1 marchewka

  · 5 pieczarek

  · 1,5 szklanki łuskanej soczewicy (czerwonej)

  · 1 ząbek czosnku

  · 1 cebula

  · 1 łyżeczka ostrej wędzonej papryki

  · 1 łyżeczka słodkiej papryki

  · 300 ml pomidorów krojonych bez skóry

  · świeże zioła: oregano, bazylia

  · pieprz, sól

  · oliwa z oliwek

  · kiełki rzodkiewki

  Sposób przygotowania:
  Makaron gotujemy w osolonej wodzie. Na rozgrzanej oliwie smażymy posiekaną w kostkę cebule oraz przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku. Gdy czosnek i cebula się zeszklą, dodajemy soczewicę i smażymy przez ok 15 minut. Następnie dodajemy starte na tarce marchewkę oraz pieczarki. Dusimy przez chwilę i dodajemy pomidory. Pod koniec smażenia dodajemy posiekane zioła oraz przyprawy. Soczewica musi być miękka ale nie powinna się całkowicie rozgotować, sos trzeba dość często mieszać aby nie przywarł i się nie przypalił. Makaron przekładamy na talerz i polewamy gęstym pomidorowym sosem. Podajemy ze świeżymi kiełkami rzodkiewki oraz świeżą bazylią.

  OdpowiedzUsuń
 10. Nie wiem czemu ale nie dodało mojego poprzedniego postu :(
  Napiszę jeszcze raz :)
  300 g makaronu rurki ugotowanego al dente
  sos: 1/3 kostki masła, dwie małe cukinie ( ważne aby nie miały pestek w środku), 4 ząbki czosnku, dwie papryczki chilli.
  Czosnek i chilli siekamy, a cukinie myjemy i ścieramy na dużych oczkach.
  Na patelni roztapiamy masło i wsypujemy cukinie, dusimy na małym ogniu aż zmięknie, dodajemy czosnek i chilli i dusimy z 15 min pod przykryciem na małym ogniu, doprawiamy solą i pieprzem wedle uznania. Do sosu wsypujemy makaron mieszamy wszystko, nakładamy na talerze posypujemy parmezanem i ozdabiamy listkiem bazylii. Smacznego :)

  Adres e-mail:agnieszkapomianek@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 11. Wstążki z oliwkami i suszonymi pomidorami

  200 g makaronu papardelle lub tagliatelle
  2 ząbki czosnku
  6 pomidorów suszonych z zalewy
  10 czarnych oliwek
  oliwa, sól, pieprz,świeża bazylia

  Podstawą dania jest makaron- warto żeby był dobrej jakości np Barilla. Makaron gotujemy al dente w osolonej wodzie. Na rozgrzaną oliwę wrzucamy wyciśnięty czosnek, pokrojone w plasterki oliwki i pomidory chwilę przesmażamy. Możemy użyć oliwy z suszonych pomidorów -danie będzie intensywniejsze. Makaron odcedzamy i wrzucamy na patelnię, całość dokładnie mieszając. Doprawiamy świeżo zmielonym pieprzem oraz świeżą bazylią. Smacznego!

  Kaśka S
  kaskas@is.net.pl

  OdpowiedzUsuń
 12. LASAGNE Z OWOCAMI

  Sposób przygotowania:

  w dużym,płaskim garnku zagotować wodę ze szczyptą soli,partiami wkładać płatki lasagne na 3min,wyjąc,osączyć,ostudzic i ułożyc pojedyńczo na równej powierzchni.truskawki umyć ,osączyć ,pokroić i posypać cukrem kryształem.każdy płatek lasagne przekroić wzdłuż na poł,ułożyc owoce i zwinąc w roladki.cukier zmiksować z jajkami i cukrem wanilinowym.roladki układać w formie wysmarowanej tłuszczem,zalać sosem i piec ok.20min.

  Magda franulka5@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 13. Szybka sycąca sałatka makaronowa:

  Garść rukoli
  Suszone pomidory
  Ser feta
  ziarna słonecznika
  i ugotowane farfalle

  mieszamy, polewamy oliwa z suszonych pomidorów i tadam
  ! Pyszota!

  OdpowiedzUsuń
 14. Młoda kapusta z razowym makaronem
  Składniki:
  3 pełne szklanki poszatkowanej surowej młodej kapusty,
  2 cebule, 1marchewka
  makaron pełnoziarnisty,
  sól, pieprz,
  dobrej jakości olej rzepakowy lub oliwa z oliwek,
  koperek, prażone pestki dyni lub słonecznika
  Sposób przygotowania:
  1. Cebulę obrać, drobno posiekać dodać pokrojona marchewkę w drobną kostkę – wszystko razem podsmażyć na oleju rzepakowym lub oliwie na złoty kolor.
  2. Kapustę ugotować na parze, tak aby zmieniła swoją strukturę, ale nie była zbyt miękka. Można również ugotować ją w wodzie. – wymieszać z podsmażona cebulą i marchewką
  3. Ugotować makaron. Następnie w garnku wymieszać ze sobą kapustę, podsmażoną cebulkę i makaron. Przyprawić solą i pieprzem. Posypać koperkiem dodać pestki dyni lub słonecznika.
  4. Smakuje na ciepło i zimno
  pozdrawiam Żan winky@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 15. Z racji tego ze jestem wegetarianka czesto kombinuje potrawy z makaronem ...

  przepis na makaronowo-szpinakowe wegetarianskie kotleciki:

  Skladniki:

  -okolo 200 gram gotowego makaronu szpinakowego
  -bułka tarta
  -2 jajka
  -szczypta soli
  -szczypta pieprzu
  -1 zabek czosnku
  - 1 lyzka oliwy z oliwek

  Przygotowanie:
  1.Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie
  2.Ugotowany makaron przemielic przez maszynke do miesa
  3.Czosnek przecisnac przez praske, dodac do zmielonego makaronu, dodac lyzke oliwy z oliwek 1 jajko doprawic odrobina pieprzu i calosc wymieszac
  4.Z tak przygotowanej masy formowac kotleciki
  5.Kotleciki obtoczyc w rozmaconym jajku i bulce tartej
  6.Smazyc na zloty kolor
  7.Po usmażeniu odsaczyc z tluszczu wykladac na pergamin

  OdpowiedzUsuń
 16. Wege Bolognese

  Składniki:
  - makaron wegański spaghetti (lub tradycyjny spaghetti)
  - oliwa z oliwek
  - wędzone pomidory
  - passata pomidorowa (500-750 ml)
  - 2 łodygi selera naciowego
  - 2 marchewki
  - 1 cebula
  - 2 ząbki czosnku
  - lampka białego wina (najlepiej półwytrawnego)
  - 2 liście laurowe
  - 2 kulki ziela angielskiego
  - sól, pieprz
  - opcjonalnie inne przyprawy: np oregano, bazylia, tymianek


  Marchewkę obieramy i ścieramy na tarce na grubych oczkach. Łodyki selera myjemy i drobniutko siekamy. Cebulę również siekamy w drobną kosteczkę. Na 1-2 łyżkach oliwy podsmażamy cebulkę, a kiedy się już zacznie szklić wrzucamy czosnek, zielę angielskie i liść laurowy. Następnie do cebuli dodajemy marchewkę i seler naciowy. Wszystko podsmażamy przez około 5 minut stale mieszając ( w miare delikatnie żeby nie pokaleczyć ziela angielskiego). Następnie dodajemy wędzone pomidory, które dodadzą aromatu, który przy tradycyjnym sosie bolognese daje wędzony boczek. Dolewamy wino i dusimy około 15 minut. W razie potrzeby można dodać odrobinę wody. Na koniec dodajemy pomidorową passatę, sól, pieprz i przyprawy. Gotujemy na wolnym ogniu przez około godzinę. Można dłużej jeżeli chce się wydobyć jeszcze głębszy smak. Należy też pamiętać o regularnym mieszaniu sosu.

  Makaron spaghetti gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu i podajemy z sosem.

  OdpowiedzUsuń
 17. Penne szpinakowe

  Składniki:
  makaron barilla penne
  worek mrożonego szpinaku
  10 dag parmezanu
  15 dag prażonego sezamu
  czosnek
  masło, sól, pieprz

  Czosnek poddusić na maśle, dodać szpinak, a gdy będzie już rozmrożony dołożyć stary ser, sól i pieprz. Makaron ugotować al dente i wymieszać z sosem szpinakowym. Ozdobić prażonym sezamem. Najprostsze, najszybsze i najsmaczniejsze danie świata gotowe :) Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Najprostsze spaghetti pomidorowe

  Składniki:

  Makaron
  1 cebula
  2 ząbki czosnku
  1 papryka
  2 duże mocno dojrzałe pomidory
  1 łyżka przecieru pomidorowego
  Bazylia
  sól
  pieprz
  oliwa z oliwek

  Wykonanie:
  Cebulę i czosnek kroję na drobne kawałeczki. Podgrzewam w garnku oliwę z oliwek i wrzucam cebulę i czosnek. Dodaję pokrojoną na drobne kawałeczki paprykę. Podsmażam aż cebula się zarumieni. Pomidory miksuję aż do uzyskania soku pomidorowego. Wlewam do garnka. Dodaję przecier pomidorowy i posiekaną bazylię. Po chwili dolewam wodę i czekam aż się zagotuje. Przyprawiam solą i pieprzem. Do gotującej się wody wrzucam makaron. Po ugotowaniu makaronu spaghetti jest już gotowe!

  E-mail: kasia2006222@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 19. - makaron (u mnie penne)
  - paczka świeżego (!) szpinaku
  - śmietana 18%
  - czosnek (używam 4-5 ząbków)
  - cebula (3 dorodne sztuki lub 4 male)
  - ziarenka smaku lub inna wegeta, pieprz, przyprawa do gyrosa, oliwa
  - camembert klasyczny lub ziołowy
  przepis:
  1. pokrojona drobno cebule zeszklić na minimalnej ilości oliwy na patelni, dodać pokrojony drobno/ przeciśnięty przez praskę czosnek, dodać ziarenka smaku
  2. umyć dokładnie szpinak i pokroić w paski
  3. dodać szpinak na patelnie do cebuli z czosnkiem, smażyć
  4. dodać śmietanę, tyle żeby cały sos nie był zbyt rzadki, doprawić pieprzem i ewentualnie dodać ziarenka smaku
  5. pokroić camembert, wrzucić na patelnie do szpinaku i poczekać aż się rozpuści
  6. ugotować makaron według przepisu na opakowaniu
  7. podawać makaron z gotowym szpinakiem

  *moja rada jest taka, żeby nie żałować pieprzu

  OdpowiedzUsuń
 20. Witam! :)

  Oto moja propozycja, ulubiony makaron mojego Męża: Tagliatelle z kurkami i rukolą ze szczyptą parmezanu. Nasz tygodniowy pewnik obiadowy!

  Składniki:
  200 g makaronu Tagliatelle
  oliwa z oliwek
  100 g kurek
  rukola
  1/3 szklanki tartego Parmezanu
  sól morska i świeżo zmielony czarny pieprz
  płatki chilli
  1 szalotka
  3 łyżki masła
  5 łyżek masła
  100 ml białego wina
  4 łyżki śmietanki 30% lub 36%
  kolendra
  pomidorki koktajlowe

  Wykonanie:
  Makaron ugotować al dente w osolonej wodzie. Rozgrzać oliwę na patelni podsmażyć kurki. Doprawić solą i pieprzem, dodać łyżkę masła. Teraz sos: na 2-3 łyżkach masła zeszklić szalotkę, doprawić świeżo zmielonym pieprzem i solą, wlać wino i zredukować. Dodać kolejne 2-3 łyżki masła, roztopić i dodać śmietankę. Makaron odcedzić i wymieszać z rukolą, kurkami oraz sosem. Posypać parmezanem i płatkami chilli. Podawać z pomidorkami koktajlowymi!

  Smacznego! :)
  Dorota

  e-mail: dorotahj@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 21. Spaghetti z czarna soczewicą
  Skłądniki:
  100g soczewicy czarnej ugotowanej na sypko po namoczeniu bez soli
  2 ząbki czosnku
  garśc czarnych oliwek
  garść listk.ow bazylii
  ser feta
  sól
  oliwa
  Wykonanie:
  1.Czosnek zmiażdzyc i podsmażyc krótko na oliwie.
  2.Bazylię, oliwki,sól i 2 łyzki oliwy zmiksowac.
  3. Do czosnku dodać zmiksowaną paste i soczewice czarną ugotowaną ale nie rozgotowaną(całe ziarenka wyglądają jak KAWIOR)
  4.Spaghetti ugotowac al dente.
  5.Wymieszac makaron z sosem, posypac fetą.

  Smacznośći!!!
  erudyta.j@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 22. Od kiedy moja siostrzenica zaczęła jeść inne pokarmy niż mleko i kaszki, podajemy jej różnistości, żeby poznała jak najwięcej smaków. Jednym z jej ulubionych są sałatki, najlepiej, jeśli "robi" je razem z nami. Dziś do ulubionych "motitów", czyli motylków, które są po prostu kokardkami dodałyśmy:
  - puszkę groszku,
  - kukurydzę,
  - 3 jajka na twardo
  - 3 łyżeczki majonezu.
  Wszystko odsączone, a jajka pokrojone w kostkę należy "mieszu-mieszu". Dziś mała co chwila podlatywała, żeby spróbować, nie muszę chyba wspominać, co wybierała z sałatki.
  Jadzia jadtrz123@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 23. Bardzo smaczny makaron z awocado i szpinakiem :)

  Składniki:

  ciemny makaron (może być razowy) typu "rurki" lub duże "muszelki"
  jedna cukinia
  jedno avocado
  świeże liście szpinaku
  jedno opakowanie fety
  pieprz ziołowy
  kurkuma

  Sposób przygotowania:

  Nastawiamy makaron do gotowania. Ser feta wrzucamy na patelnię, by na małym ogniu powoli się rozpuszczał. Cukinię drobno kroimy - dodajemy na patelnię. Avocado obieramy ze skórki i drobno kroimy - dodajemy na patelnię. Do tego dorzucamy liście szpinaku w całości i wszystko mieszamy dodając kurkumy i pieprzu ziołowego do smaku.
  Smacznego :)

  Dariusz Mikołajewski
  69daren@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 24. Spaghetti szpinakowe.

  Składniki
  słoik suszonych pomidorów
  dwie cebule
  opakowanie szpinaku
  wędzony łosoś
  słodka śmietanka
  czosnek sól pieprz do smaku

  Suszone pomidory drobno pokroić i podsmarzyć. Dodać drobno posiekaną cebulę i ponownie podsmarzyć. Następnie dodać szpinak i po kilku minutach doprawić czosnkiem solą i pieprzem według uznania. Ja dodaję jeszcze wędzonego łososia i słodką $mietankę ale nie jest to konieczne. Całość dodajemy do ugotowanego makaronu.

  Agnieszka agnieszkapomaranska@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 25. Spaghetti szpinakowe.

  Składniki
  słoik suszonych pomidorów
  dwie cebule
  opakowanie szpinaku
  wędzony łosoś
  słodka śmietanka
  czosnek sól pieprz do smaku

  Suszone pomidory drobno pokroić i podsmarzyć. Dodać drobno posiekaną cebulę i ponownie podsmarzyć. Następnie dodać szpinak i po kilku minutach doprawić czosnkiem solą i pieprzem według uznania. Ja dodaję jeszcze wędzonego łososia i słodką $mietankę ale nie jest to konieczne. Całość dodajemy do ugotowanego makaronu.

  Agnieszka agnieszkapomaranska@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 26. Makaron z tuńczykiem i pomidorami
  Składniki:
  -200 g makaronu
  -2 łyżki oliwy lub oleju
  -1 cebula
  -2 ząbki czosnku
  -pół czerwonej papryki
  -mała papryczka chili (ewentualnie ostra papryka w proszku)
  -puszka tuńczyka
  -puszka pomidorów (400 g)
  -sól, pieprz
  -świeży tymianek

  Przygotowanie:
  Na patelni rozgrzewamy oliwę, szklimy na niej cebulę. Dodajemy czosnek i paprykę. Smażymy chwilę. Dodajemy pomidory, smażymy 5 minut. Następnie dodajemy odsączony z zalewy tuńczyk. Doprawiamy solą, pieprzem i świeżym tymiankiem.
  W międzyczasie gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu. Odcedzamy i dodajemy na patelnię. Całość mieszamy.
  Smacznego :)

  Makaron z cukinią, bakłażanem i suszonymi pomidorami
  Składniki:
  -200 g makaronu
  -2 łyżki oliwy z oliwek
  -1 cebula
  -2 ząbki czosnku
  -1 mała cukinia
  -pół bakłażana
  -pół papryki
  -2 łyżki suszonych pomidorów
  -pół słoiczka sosu z pomidorów daktylowych (około 140 g)
  -100 g świeżego szpinaku baby
  -sól, pieprz
  -2-3 gałązki tymianku
  -odrobina papryczki chili w sprayu
  -parmezan
  -kilka listków bazylii

  Przygotowanie:
  Cukinię i bakłażana kroimy w cienkie plasterki. Grillujemy z każdej strony, odkładamy. Na patelni rozgrzewamy 2-3 łyżki oliwy z oliwek. Wrzucamy na nią drobno pokrojoną cebulę, smażymy do zeszklenia. Dodajemy czosnek, a po 30 sekundach dodajemy pokrojoną paprykę. Smażymy chwilę. Następnie dodajemy cukinię, bakłażana (większe plastry bakłażana kroimy na mniejsze części), suszone pomidory i sos pomidorowy. Smażymy na małym ogniu przez około 5 minut, pod koniec dodajemy umyty i osuszony szpinak. Mieszamy. Doprawiamy solą, pieprzem, świeżym tymiankiem i papryczką chilli w sprayu.
  W międzyczasie gotujemy makaron wg przepisu na opakowaniu (al dente). Odcedzamy, dodajemy na patelnię, mieszamy.
  Podajemy z świeżymi listkami bazylii i startym parmezanem.
  Smacznego :)

  niebieskooka_90@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 27. nadziewane muszle
  muszle z makaronem pełnoziarnistym.

  Pomysł na kolację, śniadanie lub coś do grilla. Ewentualnie jako dodatek do sałaty w sobotnie popołudnie :)

  Składniki:

  ok 30szt obgotowanych w słonej wodzie muszli makaronowych,
  2 jajka ugotowane na twardo,
  1 papryka (u mnie czerwona),
  kawałek pora,
  kilka łyżek majonezu,
  pół puszki kukurydzy,
  ewentualnie feta pokrojona na kawałeczki,
  nać pietruszki do dekoracji,
  sól i pieprz.

  Wszystkie składniki kroimy w drobną kostkę, mieszamy z majonezem doprawiamy solą i pieprzem. Wystudzone muszle nadziewamy i układamy na talerzu. Całość można posypać natką pietruszki i jeśli macie ochotę możecie układać je na liściach sałaty.

  edyta.kosiak@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 28. lasagne z brokułem:

  Składniki:

  200 g twarogu wymieszanego z kilkoma łyżkami śmietany,
  1 świeży brokuł,
  1 kulka mozzarelli,
  1 cebula,
  4 ząbki czosnku,
  1/2 szklanki starkowanego żółtego sera,
  1 puszka pomidorów + kilka łyżek pasaty pomidorowej,
  płaty lasagne,
  sól, pieprz, bazylia (łyżeczka),  Brokuły lekko podgotowujemy we wrzątku z dodatkiem soli i cukru. Poszatkowaną cebulę szklimy na oleju dodając przeciśnięty przez praskę czosnek. Dorzucamy pomidory z puszki, przyprawiamy solą, pieprzem i bazylią. Gotujemy kilka minut.
  Na dnie naczynia rozsmarowujemy sos pomidorowy na nim układamy płaty makaronu, następnie brokuły na wierzch których dajemy twaróg wymieszany ze śmietana oraz częścią żółtego sera. Przykrywamy makaronem na którym wylewamy resztę pomidorów. Następnie układamy pokrojoną w plastry mozzarellę oraz resztę żółtego sera. Pieczemy 35min/220°C.

  OdpowiedzUsuń
 29. Zielony makaron tagliatelle z nerkowcami (wegański)

  opakowanie zielonego makaronu tagiatelle - wstążki (ze szpinakiem)
  1 cienka młoda cukinia
  garść nerkowców
  cebula, czosnek
  kilka suszonych pomidorów
  sól, pieprz
  olej kokosowy do smażenia
  natka pietruszki

  Makaron ugotować. Cukinię pokroić na cienkie wstążki obieraczką i na 2 minuty wrzucić do wrzątku. Cebulę pokrojoną drobno z czosnkiem usmażyć na patelni na dużej ilości oleju kokosowego, pod koniec dodać suszone pomidory pokrojone w paski oraz ugotowany makaron. Wszystko razem wymieszać. Na sam koniec dodać cukinię i delikatnie wymieszać. Całość posypać uprażonymi na suchej patelni nerkowcami i dużą ilością natki pietruszki.
  marysia818(at)wppl

  OdpowiedzUsuń
 30. Makaron z sosem pomidorowym.
  Składniki:
  400 g makaronu penne
  1 bakłażan
  2 opakowania pomidorów w puszce
  1 cebula
  200 g startego sera
  Fix spaghetti napoli
  cukier
  pieprz
  1,5 szklanki oleju

  Sposób przygotowania:
  W dużym garnku zagoduj wodę i ugotuj makaron al dente. Po ugotowaniu makaronu wodę zostaw.
  Bakłażana pokrój w plastry i usmaż na złoto w dużej ilości oleju. około 2,3 łyżek oleju zostaw do sporządzenia sosu. Plastry bakłażana odsącz na papierowym ręczniku.
  Cebulę posiekaj drobno. Przygotuj sos: do garnka wlej resztę oleju, zeszklij cebulę. Dodaj pomidory z puszki. Szklankę wody pozostałej z ugotowanego makaronu wymieszaj z fixem. Dodaj go do sosu. Duś około 15 minut. Dodaj szczyptę cukru oraz pieprzu do smaku. Bakłażana pokrój w kostkę, dodaj do sosu. Gotuj bez pokrywki do momentu odparowania wody, a następnie zmiksuj.

  OdpowiedzUsuń
 31. Makaron z masłem orzechowym i brokułami z jogurtowo-koperkową nutą

  Makaron wg uznania
  Brokuł
  Co najmniej 3 kopiaste łyżki masła orzechowego
  Jogurt naturalny
  Koperek
  Starty ser

  Makaron gotujemy al dente. Po ugotowaniu przekładamy na patelnię i dodajemy ugotowany w osolonej wodzie i przelany zimną wodą brokuł. W szklance mieszamy opakowanie jogurtu z masłem orzechowym oraz posiekanym koperkiem. Zalewamy powstałym sosem makaron i brokuł, przyprawiamy wedle uznania (polecam czosnek). Podajemy posypane startym żółtym serem.

  nataliaaw@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 32. Lasagne z owocami morza  Składniki:
  12 płatów lasagne
  500gr szpinaku
  sloiczek małży w zalewie
  200g krewetek
  2 papryki
  2 szkl. mleka
  2 łyżeczki mąki
  20g cukru
  oliwa, gałka muszkatołowa, bazylia, czosnek

  1. Papryki smarujemy oliwą, opiekamy w 220 stopniach aż skórka zacznie czernieć (10-15 minut powinno wystarczyć, paprykę od czasu do czasu trzeba przekręcić).
  2. Małże wraz z zalewą przekładamy do rondelka, gotujemy 5 minut, odcedzamy. Rozgrzewamy oliwę, wrzucamy posiekany czosnek i krewetki, smażymy kilka chwil, wyjmujemy. Następnie płuczemy szpinak, wrzucamy na oliwę na 2-3 minuty, odcedzamy.
  3. Wyjmujemy papryki, studzimy, obieramy, zlewając sok do osobnego naczynia. Piekarnik przestawiamy na 200 stopni.
  4. W garnku rozgrzewamy 2 łyżki oliwy, wsypujemy mąkę ciągle mieszając, kiedy zacznie się gotować wlewamy powoli mleko dokładnie mieszając. Doprawiamy gałką i gotujemy aż zacznie odrobinę gęstnieć. Dzielimy sos na 3 części: jedną mieszamy z małżami, jedną z krewetkami i szpinakiem, a jedną łączymy z sokiem z papryki.
  5. W żaroodpornym naczyniu układamy 1/3 makaronu (surowego! w nadzieniu jest dość wilgoci, żeby po upieczeniu lasagne była al dente, a nie surowa), masę ze szpinakiem, znów makaron, masę z małżami, makaron, beszamel z sokiem z papryki. Wstawiamy do pieca na 20-25 minut.
  6. Papryki kroimy wrzucamy na rozgrzaną oliwę, smażymy dodając posiekaną bazylię i cukier, a gdy ten się rozpuści, smażymy, aż sos zgęstnieje.
  7. Podajemy kawałki lasagne układając na niej karmelizowaną paprykę.


  Lena
  to-paz@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 33. Farfalle z cukinią, orzechami i kozim serkiem

  makaron Farfalle barilla
  cukinia
  serek kozi twardy dojrzewający
  czosnek
  orzechy włoskie
  olej orzechowy
  sól
  pieprz
  oliwa


  Cukinie ścieramy na tarce, na grubych oczkach. Przekładamy do sitka, posypujemy lekko solą i zostawiamy by odciekł nadmiar wody.Orzechy włoskie prażymy na suchej patelni Makaron kokardki gotujemy al dente. Na patelni rozgrzewamy oliwę, podsmażamy czosnek, dodajemy cukinię i smażymy parę minut. Doprawiamy, solą i pieprzem oraz bazylią. Na patelnię wrzucamy makaron. Delikatnie mieszamy.Wykładamy na talerz. Na wierzch kruszymy kozi serek, posypujemy orzechami. Można jeszcze skropić olejem orzechowym po wierzchu :) Pyszne lekkie i warzywne :)
  skalska.ola@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 34. Pyszny (i szybki!) makaron z własnym sosem pomidorowym z fetą
  Składniki:
  2 puszki pomidorów pelati
  garść kukurydzy
  2 średnie marchewki
  ser feta lub bałkański który mniej się rozpada
  2 ząbki czosnku
  1 cebula
  ulubiony makaron Barilla
  sól,pieprz,bazylia i oregano
  Wykonanie:
  Marchew,cebulę i czosnek drobno kroimy. W garnku na rozgrzanej oliwie podsmażamy cebulę i gdy się zeszkli dodajemy czosnek i marchew chwilę podsmażamy następnie dodajemy pomidory z puszki i odparowujemy wodę. W tym czasie gotujemy osoloną wodę na makaron,gdy woda się zagotuje wrzucamy makaron i gotujemy al dente. Gdy woda z sosu odparuje dodajemy kukurydzę i pokruszoną fetę (lub ser bałkański) oraz wszystko doprawiamy tak jak lubimy. Makaron odcedzamy i wrzucamy do sosu wszystko razem mieszamy i podajemy. Możemy górę posypać parmezanem. Super szybki i smaczny makaron dla tych którzy albo chcą trochę odpocząć od mięsa albo go w ogóle nie jedzą.
  daria.kretowicz@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 35. bucatini w sosie dyniowym
  200 g makaronu bucatini
  200 g puree dyniowego
  100 g serka homogenizowanego waniliowego
  100 ml białego wina półwytrawnego
  3 strąki marynowanej papryki
  3 ząbki czosnku
  2 łyżki pestek dyni
  0,5 pęczka natki pietruszki
  przyprawy: sól, pieprz, sos Worcestershire, kminek mielony, kumin, cukier brązowy, pierz kajeński, ocet balsamiczny, gruboziarnista sól, olej rzepakowy
  W dużym garnku zagotowuję wodę. Solę i wrzucam makaron. Gotuję al dente. Odcedzam i zostawiam na sicie.
  W międzyczasie smażę krótko czosnek na niewielkiej ilości oleju. Dodaję cukier i mieszam do rozpuszczenia. Zalewam winem i zagotowuję. Dodaję paprykę i podgrzewam. Dodaję dynię i podgrzewam. Przyprawiam do smaku i duszę. Kiedy wszystko jest ciepłe, dodaję makaron i serek homogenizowany. Podgrzewam i przyprawiam do smaku. Dodaję porwaną natkę.
  Pestki prażę na suchej patelni. Posypuję gorące danie.

  OdpowiedzUsuń
 36. Penne zapiekane z warzywami
  Jak to jest zrobione?
  150 g selera z zalewy + zalewa
  200 g selera świeżego
  150 g szpinaku świeżego
  3 ząbki czosnku
  200 ml mleka
  50 g serka kremowego
  1 łyżka oliwy
  szczypiorek
  imbir mielony
  gałka muszkatołowa świeżo otarta
  pieprz świeżo mielony
  sól
  250 g penne rigate
  Makaron gotuję w osolonym wrzątku na półtwardo.
  Piekarnik rozgrzewam do 175 stopni Celsjusza z opcją termoobiegu.
  W dużym garnku zagotowuję wodę. Wyłączam palnik. Wrzucam szpinak na 2-3 minuty, przekładam na durszlak i studzę pod zimną wodą, odciskam z wody i pozostawiam na sicie.
  Seler świeży obieram i kroję w średniej wielkości, cienkie plastry.
  Naczynie żaroodporne smaruję oliwą. Układam seler, dodaję szpinak.
  Mleko miksuję z serkiem i zalewą z selera, wyciskam czosnek i przyprawiam. Zalewam seler i szpinak, mieszam do pokrycia, przykrywam folią i piekę 45 minut. Mieszam 2-3 razy w trakcie pieczenia. Dodaję makaron, mieszam i piekę jeszcze kwadrans.
  Szczypiorek siekam drobno, mielę pieprz. Posypuję potrawę po wyjęciu.
  Podaję od razu.

  OdpowiedzUsuń
 37. Makaron w letnich warzywach

  Składniki :


  * 150 g zielonej fasolki, pociętej na krótkie kawałki
  * 500 g razowego makaronu
  * 90 ml oliwy z oliwek
  * 1 ząbek czosnku, drobno posiekany
  * 2 łodygi selera naciowego, pokrojone ( osobiście, nie miałam selera )
  * 20 pomidorów koktajlowych, pokrojonych w ćwiartki
  * 2 małe cukinie, pocięte w podłużne pasy
  * 1 żółta papryka, oczyszczona z nasion, posięta w małe kwadraty
  * 100 g małych liści rukoli
  * 1 łyżka białego octu winnego
  * sól i świeżo zmielony pieprz

  Sposób przygotowania:

  W dużym garnku wrzącej, osolonej wody, gotuj fasolę przez 4-6 minut, aż zmięknie. Starannie odcedź.
  Ugotuj makaron al dente w dużym garnku osolonej, wrzącej wody.
  Odcedź i przełóż do dużej miski z 2 łyżkami oliwy. Dokładnie wymieszaj.
  Dodaj czosnek, fasolę, seler, pomidory, cukinię, paprykę, rukolę, pozostałą oliwę i ocet.
  Dopraw solą i pieprzem, dokładnie wymieszaj.
  Podawaj natychmiast.

  OdpowiedzUsuń
 38. Makaron z warzywami
  Potrzebujemy:
  Makaron obojętnie jaki ale żeby był długi,
  pęczek świeżego szpinaku,
  pomidorki koktajlowe,
  ser parmezan lub ricotta wedle gustu,
  oliwę z oliwek,
  przyprawy:
  bazylia, oregano, tymianek, cząber lub natka pietruszki, chili, pieprz czarny i papryka słodka.
  Makaron gotujemy na al dente.
  na rozgrzaną patelnie wlewamy odrobinę oliwy i wrzucamy szpinak, bardzo krótko go dusimy aby nie stracił koloru, przekładamy na talerz.
  Pomidorki kroimy na pół i wrzucamy na patelnie zaraz po szpinaku. krótko dusimy aby za mocno soku nie puściły.
  Teraz wszystko tzn. szpinak makaron wrzucamy do pomidorków, dodajemy przyprawy i mieszamy. Przekładamy na talerz posypujemy startym parmezanem lub ricottą.
  Smacznego życzy Adula46

  OdpowiedzUsuń
 39. Domowy ramen z tofu:)

  wywar:

  2 marchewki, pocięte na 2 cm kawałki
  1 por, pocięty na 2 cm kawałki
  kilka szczypiorków pociętych na 2 cm kawałki
  3 cm świeżego imbiru, pociętego na plasterki
  1,5 łyżeczki soli
  2 łyżki oleju sezamowego
  150 g pszennego makaronu pełnoziarnistego Barilla

  dodatki

  tofu
  2 ugotowane na twardo jajka
  100g kapusty bok choy lub ewentualnie rzymskiej, zblanszowanej przed podaniem
  kilka szczypiorków drobno posiekanych
  arkusz wodorostów yaki-nori, pocięty na paski
  pół garści grzybów enoki z puszki (można je chwilę podgotować w wodzie)
  przyprawy do wywaru:

  pasta miso (jasna ‘shiro’ lub ciemna ‘aka’) do smaku
  sos sojowy do smaku

  przygotowanie:

  Rozgrzej piekarnik do 230oC. W żaroodpornym naczyniu ułóż marchewkę, szczypior, por, imbir, posyp solą i skrop olejem sezamowym (rozprowadź go równomiernie po warzywach). Piecz 40 minut.

  Po tym czasie przełóż całą zawartość do dużego garnka i zalej 2.5 litrami zimnej wody. Zagotuj

  Przygotuj makaron wg przepisu na opakowaniu.

  Do 4 dużych misek dodaj po łyżce ciemnego lub 1,5 łyżki jasnego miso, zalej odrobiną wywaru i rozmieszaj. Dodaj do misek makaron, zalej wywarem, dodaj tofu, przepołowione jajko, zblanszowanego bok choya, posyp obficie szczypiorkiem, dodaj grzyby i dodaj pocięte wodorosty. Jeżeli trzeba, dopraw miso (można je rozpuścić w osobnej miseczce) i sosem sojowym.

  Natinka322 poleca!
  Smacznego!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. to ja : fijalkowska.n@gmail.com

   dowód na funkcjonowanie w rzeczywistym świecie:)

   Usuń
  2. Witam,mój przepis jest niezwykle prosty i z pewną nieśmiałością go dodaję-może jednak komuś się przyda i wprowadzi kubki smakowe w stan uniesienia--ugotować dowolny makaron wg/uznania.Dodać lekko usmażony szpinak(lub buraczki naciowe zielone albo czerwone...mają podobne właściwości zdrowotne co szpinak) z dodatkiem soli ,pieprzu lub w/g uznania zioła-ja uwielbiam prowansalskie i prawie do każdego dania je podaję-oraz 2-3 ząbki czosnku posiekane i podbić kwaśną śmietanką z odrobiną mąki ,szybkie i pożywne danie-polecam zabieganym,zapracowanym i mającym wysublimowany smak :) na proste a zarazem szybkie danie :)
   batumi5@interia.pl

   Usuń
 40. Spaghetti Puttanesca
  Poznałam je w Rzymie i wciąż mam ten smak w głowie. Dziś przygotowałam go po raz pierwszy w domu. Do pełni szczęści brakuje mi tylko słonecznego tarasu na którym mogłabym je skonsumować i kieliszka wina.
  Składniki:
  400 g makaronu spaghetti
  biała cebula
  2-3 ząbki czosnku
  800g pomidorów z puszki (pelatti)
  4 filety anchois
  papryczka chili w całości
  10 szt. czarnych lub zielonych oliwek
  2 łyżki kaparów
  3-4 łyżki oliwy z oliwek
  2 łyżeczki cukru
  sól, czarny pieprz, oregano
  Sposób przygotowania:
  Makaron ugotować al dente w osolonym wrzątku. Odcedzić.
  Cebulę pokroić w kostkę, czosnek drobno posiekać. Zeszklić razem zna oliwę. Dodać pelatti pomidorowe i gotować aż sos nieco się zagęści. Filety z sardeli drobno posiekać, oliwki pokroić na cztery części, kapary odsączyć, chili drobno posiekać. Przygotowane składniki dodać do sosu i dusić razem około 5 minut aby smaki się połączyły. Doprawić do smaku solą, świeżo mielonym pieprzem, oregano oraz cukrem. Makaron przełożyć do sosu i wymieszać. Serwować udekorowane listkami oregano.

  OdpowiedzUsuń
 41. Razowe spaghetti z pikantnymi krewetkami
  Taką nieco bardziej wykwintną wersję spaghetti zjedliśmy z mężem z okazji moich 30 urodzin. Niezawodne połączenie krewetek chili i czosnku w sosie śmietanowym z białym winem.
  Składniki
  (na 3 porcje)
  200g krewetek (z głowami i pancerzami)
  120ml białego wytrawnego wina
  150g słodkiej śmietanki
  300ml bulionu warzywnego
  czubata łyżka mąki
  pęczek natki pietruszki
  tymianek
  350g razowego makaronu spaghetti
  marynata:
  3-4 łyżki oliwy z oliwek
  3 ząbki czosnku
  pół białej cebuli
  sól, biały pieprz, chili

  Sposób przygotowania
  Cebule siekamy w drobną kostkę. Czosnek przeciskamy prze praskę. Składniki marynaty łączymy.
  Krewetki obieramy z pancerzy i odrywamy główki. Myjemy, osuszamy i wkładamy do marynaty. Mieszamy tak aby marynata pokryła dokładnie krewetki. Zawijamy w folię spożywcza i zostawiamy w lodówce na minimum godzinę a najlepiej na całą noc.
  Makaron gotujemy w osolonej wodzie al dente. Odcedzamy.
  Rozgrzewamy dużą patelnię. Krewetki wraz z marynata przesmażamy na dużej mocy przez 2-3 minuty. Krewetki wyciągamy z patelni na talerzyk a do marynaty na patelni dolewamy wino oraz śmietankę. W bulionie rozrabiamy łyżkę mąki. Wlewamy przez sitko na patelnię. Dodajemy posiekaną natkę pietruszki oraz doprawiamy do smaku solą, białym pieprzem oraz tymiankiem. Do sosu przekładamy odsączony makaron oraz krewetki, Dokładnie razem mieszamy. Przed podaniem posypujemy natką pietruszki.

  OdpowiedzUsuń
 42. Zapiekanka makaronowa

  Mega proste , sycące i pyszne danie na codzienny obiad .

  Przepis :

  - 1 opakowanie penne Barilla
  - 1 kg pieczarek
  - 1 cebula
  - 4 jajka
  - 2 łyzki koncentratu pomidorowego
  - 1 pęczek pietruszki
  - sól , pieprz

  Makaron ugotować all dente . Pieczarki pokroić i usmażyć z cebulką . Wymieszać z ugotowanym makaronem. Pietruszkę drobno posiekać . Mikserem wymieszać jajka z koncentratem pomidorowym i posiekana pietruszką , doprawić solą i pieprzem . Makaron z pieczarkami wyłożyć na patelnie i całość oblać masą jajeczną . Przykryć pokrywką i podpiecz na wolnym ogniu żeby nie spalić od spodu , Makaron można póżniej pokroić na dwie lub cztery porcje . Danie jest banalne ale naprawdę pyszne . Zwłaszcza chrupiące jajko z dużą ilością pietruszki . naprawdę polecam

  e-mail - dorotagradecka@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 43. Barilla pod kołderką dla dużej rodziny

  - opakowanie 1kg Barilla Bavette
  - opakowanie warzyw na patelnię (ok. 0,5kg)
  - sól, pieprz
  - odrobina masła do wysmarowania naczynia
  - 20dkg startego sera żółtego gouda

  sos beszamel:
  - 2 łyżki masła
  - 2 łyżki mąki pszennej
  - 1,5 szklanki mleka
  - sól, biały pieprz

  Makaron ugotować al dente.
  Warzywa wrzucić do osolonego wrzątku, gotować ok 5-6 min, odcedzić, wymieszać z makaronem i przełożyć do wysmarowanego masłem naczynia żaroodpornego, przyprawić solą i pieprzem.
  Sos: w rondlu stopić masło, dodać mąkę i energicznie mieszać aż do uzyskania zasmażki, gdy zasmażka zacznie wrzeć wlać zimne mleko i ciągle mieszając (aby nie wystąpiły grudki) doprowadzić do wrzenia i zgęstnienia. Doprawić solą, białym pieprzem i startą gałką muszkatołową.
  Sos wylać na warzywny makaron, posypać serem i zapiekać ok. 45min w 180 stopniach. Smacznego!

  adres email: kurzawska.malgorzata@krasnystaw.eu

  OdpowiedzUsuń
 44. OLIWNY GAJ

  Składniki:

  Dowolny makaron 100 g
  Oliwki zielone 30 g
  Przecier pomidorowy 50 g
  Oliwa z oliwek 1 łyżka
  Czosnek 1 ząbek
  Cebula 1/2 szt.
  Papryczka piri-piri 4 szt.
  Brązowy cukier trzcinowy 1 łyżeczka
  Sól
  Pieprz
  Oregano

  Sposób przygotowania:
  KROK 1:

  Przygotować makaron według przepisu na opakowaniu, nie zapominając o osoleniu wody i dodaniu do niej kropli oliwy.
  KROK 2:

  Przygotować sos. Cebulę drobno poszatkować, wrzucić na rozgrzaną oliwę. Papryczki pozbawić niezwykle ostrych nasion, pokroić w drobne paseczki. Gdy cebula się zeszkli, dodać papryczki i pokrojone w plasterki oliwki. Dodać przecier pomidorowy, wyciśnięty ząbek czosnku i cukier, podgrzewać przez 2 min. Przyprawić.
  KROK 3:

  Odsączony makaron wymieszać z przygotowanym sosem, udekorować oliwkami i małymi pomidorkami.

  adres email: emikajagus@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 45. Przepis Makaron ze szpinakiem i słonecznikiem

  ok. 200 g mrożonego szpinaku
  2 ząbki czosnku,
  2 łyżki łuskanego słonecznika
  1 łyżka oliwy,
  szczypta gałki muszkatołowej,
  sól i pieprz do smaku.
  Cebulkę kroimy w drobną kostkę, czosnek w cienkie plasterki. Na patelni rozgrzewamy oliwę, wrzucamy cebulę i chwilę podsmażamy. Następnie wrzucamy czosnek i słonecznik i całość chwilę smażymy, często mieszając. Danie podajemy z makaronem ugotowanym al dente, przybrany jogurtem lub ricottą, posypane świeżo mielonym pieprzem.
  adres email wiolka1521@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 46. Makaron ze szpinakiem w sosie śmietanowo-serowym

  SKŁADNIKI
  450 g mrożonego (rozdrobnionego) szpinaku
  1 duża śmietana 18% (330 g)
  3-4 ząbki czosnku
  400 g makaronu (u mnie wstążki, ale może być inny np. długi do spaghetti)
  130 g żółtego sera
  1 łyżka masła
  1 łyżka mąki ziemniaczanej
  przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa

  WYKONANIE

  W głębokiej patelni rozpuścić masło, dodać odmrożony szpinak, przeciśnięte przez praskę ząbki czosnku i przyprawić solą i pieprzem. Smażyć jakiś czas żeby odparował nadmiar wody. Następnie dodać śmietanę, szczyptę gałki muszkatołowej i ser starty na tarce, wymieszać i zostawić na wolnym ogniu 5 minut. Do garnuszka nalać nieco wody, dodać mąkę ziemniaczaną i dobrze wymieszać. Dodać do gotującego się szpinaku.
  Makaron ugotować w lekko osolonej wodzie z dodatkiem oleju (ilość minut podana na opakowaniu). Gotowy odcedzić z wody.
  Nakładać na talerz makaron, polać sosem szpinakowym i posypać startym serem.

  e-mail: ejszet@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 47. WEGAŃSKI BLOK CIASTECZKOWY TIRAMISU

  Składniki:
  1 puszka ciecierzycy
  2 łyżki cukru waniliowego
  1/2 szklanki mleka kokosowego
  1 szklanka kawy
  1 łyżka proszku do pieczenia
  1/2 łyżki proszku do pieczenia
  1/4 szklanki daktyli, zamoczonych w gorącej wodzie
  1/3 szklanki mąki kokosowej

  Składniki na przybranie czekoladowe:
  1 1/2 łyżki oleju kokosowego
  1 1/2 łyżki syropu klonowego
  2 łyżki kakao

  Składniki na przybranie ciasteczkowe:
  2 łyżki zmielonego siemienia lnianego
  1 łyżka miodu
  1 łyżka oleju kokosowego
  1 łyżka mąki słonecznikowej
  2 łyżki mąki kokosowej
  1/2 łyżki wody
  1 łyżka cynamonu

  Ciasto: wszystkie składniki wrzucić do blendera i zblendować na gładką masę. Wylać do formy do pieczenia wyłożonej papierem do pieczenia. Piec w 200 C przez około 30-40 minut, aż się zarumieni. Kiedy ostygnie, potnij na kwadraty i wsadź do lodówki, żeby się ochłodziły.

  W międzyczasie, dodaj do miski wszystkie składniki ciasteczkowego przybrania oprócz wody i wymieszaj. Dolewając wody ugniataj składniki na ciasto.Tak uformowanie ciasto umieść między dwoma kawałkami pergaminu i zroluj na ok. 2 mm grubości. Piecz 10 minut w 200 C aż się zarumieni. Wyjmij do ostygnięcia.

  W tym czasie wrzuć wszystkie składniki czekoladowego przybrania do rondla i gotuj na średnim ogniu cały czas mieszając na gładką masę. Zdejmij z ognia i odstaw na bok.

  Wyjmij schłodzone bloki ciasta, polej czekoladą i posyp ciasteczkowym przybraniem.

  e-mail: puzioroksana@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 48. Przepis na makaron z mozzarellą i szpinakiem

  Składniki;
  - Makaron (ładnie wyglądają wstążki)
  - Jedno opakowanie mozzarelli
  - 450 g szpinaku
  - 2 łyżeczki bazylii, oregano
  - sół, pieprz, ząbek czosnku
  - łyżka oleju

  Gotujemy makaron. Na patelnię wlewamy olej, smażymy szpinak i drobno pokrojony czosnek. Dodajemy przyprawy oraz pokrojony w kostkę ser. Mieszamy, smażymy do rozpuszczenia się sera. Podajemy z makaronem. Jeśli mamy dość dużą patelnię możemy dodać do niej makaron i wymieszać z serem i szpinakiem.

  e-mail: kasiaaa41022@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 49. Spaghetti z tuńczykiem i groszkiem - bardzo szybkie i bardzo smaczne:)

  Składniki:
  - 1 puszka zielonego groszku,
  - 2 puszki tuńczyka w kawałkach w oleju,
  - 1 cebula,
  - 2 ząbki czosnku,
  - 2 łyżki oleju
  - pieprz, sól,
  - pół paczki ulubionego makaronu - ja używam makaronu spaghetti albo grubej tasiemki.

  Przygotowanie:
  Makaron ugotować według przepisu na opakowaniu.
  Cebulę pokroić w kosteczkęm czosnek zmiażdżyć i razem zeszklić na oleju zmieszanym z olejem z jednej puszki tuńczyka.
  Do cebuli i czosnku dodać groszek i tuńczyka (można go trochę rozdrobnić), wymieszać, chwilę pogotować.
  Dodać na patelnię odcedzony makaron i dokładnie wymieszać.
  Całość doprawić solą i pieprzem.Wyłożyć na talerze i zajadać.
  *Uwielbiam jeszcze całość posypać tartym żółtym serem :)
  Pyszności!

  e-mail: paulynka88@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 50. 1. MAKARON Z TWAROGIEM I WARZYWAMI
  Składniki na 1 porcję
  *65g makaronu orkiszowego, ugotowanego
  *150g cukinii, pokrojonej w połówki plasterków
  *1 średni pomidor, pokrojony w kostkę
  *1/2 małej cebuli, posiekanej
  *1 łyżeczka suszonej bazylii, świeżo zmielony pieprz, szczypta soli
  *kilka zielonych oliwek, przepołowionych
  *80g chudego twarogu
  *1 łyżka jogurtu naturalnego
  *1 ząbek czosnku
  *1 łyżeczka pestek dyni
  *kilka listków świeżej bazylii

  Na rozgrzaną patelnię wrzuć cebulę i smaż mieszając, a gdy lekko się spiecze dodaj cukinię, podlej odrobiną wody i duś pod przykryciem około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Pod sam koniec dodaj oliwki i pomidora. Dopraw bazylią, szczyptą soli i pieprzem. Warzywa wymieszaj z ugotowanym makaronem. Przełóż danie do głębokiego talerza, a na wierzch nałóż twaróg wymieszany z jogurtem, czosnkiem, pieprzem i odrobiną soli. Posyp danie pestkami dyni i listkami bazylii. :)

  2. LAZANIA ZE SZPINAKIEM I CUKINIĄ

  Składniki na 3-4 porcje:
  *500g mrożonego szpinaku w liściach
  *4 łyżki mascarpone
  *3-4 ząbki czosnku
  *mała cebula
  *kulka mozarelli
  *1/2-1 łyżeczka gałki muszkatołowej
  *1 nieduża cukinia
  *2 łyżki oleju
  *sól, pieprz
  *płaty lazanii

  Na oleju podsmaż przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pokrojoną drobno cebulę. Gdy cebula się zeszkli dodaj szpinak i smaż go około 5 minut, od momenty, gdy się rozmrozi. Dopraw solą, pieprzem i gałką. Na koniec dodaj mascarpone i mieszaj aż się rozpuści. Cukinię pokrój na cienkie plasterki. W naczyniu żaroodpornym ułóż pierwszą warstwę makaronu (nie gotuj go wcześniej). Przykryj makaron szpinakiem, a na warstwie farszu ułóż plasterki cukinii. Powtarzaj, do skończenia się składników. Na samym wierzchu ułóż płat makaronu, a na nim plasterki mozarelli. Naczynie przykryj pokrywką i piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez 20-30 minut. Po tym czasie zdejmij pokrywkę i zapiekaj kolejne 30 minut.

  OdpowiedzUsuń
 51. 1
  Spaghetti z bobem i sosem czosnkowym

  Składniki na 2 porcje:
  *160g makaronu spaghetti, ugotowanego
  *pęczek natki pietruszki
  *1 ½ szklanki młodego bobu
  *sól
  *1/2 szklanki śmietany sojowej
  *3 ząbki czosnku
  *2 łyżki oliwy z oliwek
  *szczypta słodkiej papryki, pieprz

  Bób ugotuj na parze ok. 5 minut i obierz ze skórki. Czosnek posiekaj i wymieszaj ze śmietaną, oliwą i przyprawami. Ugotowany makaron polej sosem, nałóż bób i posyp posiekaną natką pietruszki.

  2
  Tagliatelle z pieczoną dynią i parmezanem

  Składniki:
  *kawałek dyni Muskat
  *kilka łyżek miodu
  *oliwa
  *kilka gałązek tymianku
  *kilka gałązek rozmarynu
  *kilka listków bazylii
  *kawałek parmezanu
  *1-2 ząbki czosnku
  *sól i czarny pieprz
  *100g świeżego makaronu tagliatelle

  Dynię pokrój na kawałki i ułóż na pergaminie. Skrop miodem i posyp gałązkami rozmarynu i tymianku. Wstaw do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piecz, aż dynia zmięknie i delikatnie się skarmelizuje. Odetnij skórę dyni, a miąższ pokrój w średnią kostkę. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj pokrojony w cienkie plasterki czosnek. Dodaj dynię i smaż kilka minut. Dorzuć ugotowany al dente makaron. Całość dokładnie wymieszaj, dopraw do smaku solą i pieprzem. Wyłóż na talerz i posyp wiórkami parmezanu i listkami bazylii.

  d-jachimowska@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 52. ŚRÓDZIEMNOMORSKIA LAZANIA (dla 4 osób)

  LAZANIA:
  350 g bakłażana
  350 g cukinii
  2 cebule
  2 ząbki czosnku
  2 łyżki stołowe oliwy z oliwek
  sól
  1 puszka (400 g) pomidorów krojonych
  pieprz
  1 duże opakowanie (250 g) sera mozzarella z bazylią
  9 arkuszy lazanii
  100 g startego sera

  SOS:
  2 łyżki masła
  2 łyżki mąki pszennej
  400 ml mleka
  sól
  pieprz
  gałka muszkatołowa

  PRZYGOTOWANIE:
  1. Piekarnik rozgrzać do 180 stopni, z włączoną funkcją pieczenia od góry i od dołu.
  2. Bakłażany i cukinię umyć i pokroić w plasterki. Cebulę i czosnek obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na rozgrzanej oliwie z oliwek. Dodać bakłażany i cukinię, smażyć razem przez ok. 6-8 minut i posolić. Dodać krojone pomidory, doprawić solą i pieprzem.
  3. W garnku rozpuścić masło na sos. Dodać mąkę, krótko smażyć. Stopniowo dodawać mleko, ciągle mieszając i zmieszać na jednolitą masę. Zagotować, doprawić solą i pieprzem i świeżo startą gałką muszkatołową.
  4. Mozzarellę pozostawić do odcieknięcia i pokroić w plasterki. Wlać trochę sosu do naczynia za zapiekanek. Włożyć do niej trzy arkusze lazanii, warzywa, mozzarelle i polać sosem, obłożyć kolejnymi trzema arkuszami lazanii, na nie warzywa, mozzarellę i sos. Ułożyć jeszcze jedną warstwę, polać na koniec sosem. Posypać startym serem i piec w piekarniku przez ok 35-40 minut.

  marta07071@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 53. Dorsz w pesto na makaronie dla 3 osób

  2 - 3 filety z dorsza
  150 g zielonego pesto
  4 gałązki szałwii
  4 – 5 gałązek melisy cytrynowej
  Sól, pieprz
  opakowanie orecchiette Barilla


  Umytą i osuszoną rybę oprósz solą i pieprzem z dwóch stron.
  Ułóż na blasze wyłożonej folią aluminiową. Pomiędzy kawałki ryby rozłóż zioła (melisę, szałwię).
  Na rybę nałóż 3/4 pesto.
  Przykryj folią aluminiową i piecz w piekarniku rozgrzanym do temperatury 200 stopni około 10-15 minut.

  Podczas pieczenia ryby ugotuj makaron.

  Makaron wymieszaj z pozostałym pesto i wyłóż na wierzch rybę.

  OdpowiedzUsuń
 54. ZIELONY WZROK GORGONY
  czyli makaron z gorgonzolowo-szpinakowym sosem

  Składniki:


  250 g makaronu muszelki
  250 g szpinaku (u mnie był to mrożony szpinakowy brykiet*)
  100 g sera gorgonzola (pikantnego, rzecz jasna)
  50 g sera hochlander z czosnkiem (ale może być też inny żółty, łatwo topliwy)
  200 g jogurtu (może być sojowy)
  garść orzechów włoskich
  odrobina masła do nasmarowania patelni
  przyprawy: pieprz, odrobina soli (opcjonalnie**), tymianek, pietruszka, koperek (może być suszony), gałka muszkatołowa


  Przygotowanie:


  Makaron gotujemy w osolonej wodzie do miękkości, odcedzamy, przelewamy zimną wodą i odstawiamy na bok.


  W tym czasie nagrzewamy patelnię nasmarowaną lekko masłem i rzucamy na nią szpinak. Podgrzewamy szpinak na średnim ogniu, aż roztopi się, a woda odparuje, co zwykle trwa kilkanaście minut. Następnie doprawiamy zieleninę do smaku i zalewamy jogurtem. Podgrzewamy całość kilka minut, żeby się dobrze nagrzała.


  Kroimy sery w kostkę i dorzucamy do patelni - zostawiając kilka kosteczek gorgonzoli do dekoracji. Teraz trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo twarda skórka włoskiego specjału długo się roztapia. Oczywiście, doprawianie do smaku jest wskazane! :-)


  Gdy zielona papka będzie już gotowa, wykładamy sos na makaron, całość posypujemy dodatkowo serem i orzechami włoskimi. A później... później odkrywamy, że szpinak nie jest wcale taki zły, zwłaszcza w oryginalnym połączeniu z gorgonzolą!


  Smacznego!


  Nulek
  anulawawrzyniak@gmail.com

  P.S. Sosu zostanie pewnie więcej, niż makaronu, ale można go zużyć np. na nadzienie do naleśników. Polecam. :-)

  P.S.2. Fotkę ilustrującą moją recepturę za chwilę wyślę mailem. :) Miłego poranka!

  * Na pohybel Magdzie Gessler! Mrożonka i basta! ;-)
  ** Gorgonzola picante jest dość słona, podobnie jak łosoś, więc ja sobie solenie darowałam. ;)

  OdpowiedzUsuń
 55. Szpinakowe spaghetti z pomidorem
  *200 g makorony do spaghetti
  *ząbek czosnku
  *100 g mrożonego szpinaku
  * ser mozzarela (do smaku)
  *masło lub olej (lepsze masło, ale w ostateczności olej)
  *pomidor
  *świeża bazylia
  Na rozgrzanej patelni rozpuścić lub rozgrzać tłuszcz
  wsypać wcześniej lekko rozmrożony szpinak
  dusić ok 20 minut
  dodać skrojonego pomidora i czosnek
  w tym czasie ugotować makaron
  kiedy danie będzie gotowe nałożyć na talerz, posypać serem ( do ozdoby dodać bazylie)

  Erwina,14 lat
  Trzebinia
  erwina.kowalska123@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 56. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 57. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 58. Makaron a'la niegrzeczna kobietka
  400g makaronu spaghetti
  puszka pomidorów(pokrojonych)
  odrobina papryczki chili
  połowa szklanki czarnych oliwek
  1 ząbek czosnku
  3 łyżeczki kaparów
  kilka łyżek oliwy
  po szczypcie soli i czarnego pieprzu
  natka pietruszki
  Oliwki kroję na paski,papryczkę i czosnek siekam. Do garnka wlewam oliwę i rozgrzewam. Wrzucam chili i czosnek i duszę na małym ogniu przez minutę. Dorzucam oliwki i kapary,duszę przez 3 minuty. Dodaje pomidory,sól i pieprz. Duszę ok.20 minut. W międzyczasie gotuje makaron al dente,odcedzam,wrzucam do sosu. Mieszam . Podaje z natką pietruszki. Smacznego!

  Karolina Leszczyńska
  karo.lina1993@onet.eu

  OdpowiedzUsuń
 59. Makaron z mango w lekko pikantnym sosie kokosowym

  Co nam będzie potrzebne:

  Makaron Spaghetti Barilla (pełnoziarnisty)
  Mleko kokosowego
  Papryka czerwona/ Cebula/ Pomidorki koktajlowe/ Ząbek czosnku
  Mango
  Oliwa
  Imbir
  Miód
  Sól, świeżo mielony pieprz, chilli, kolendra

  A więc do pracy:

  Parykę, cebulę i mango pokroić w kostkę, czosnek posiekać. Wrzucić na rozgrzaną oliwę. Chwilę podsmażyć i doprawić pieprzem, solą oraz chilli. Dodać szklankę wody i mleko kokosowe (1 ½ szklanki). Trzymać na średnim ogniu do momentu gdy woda odparuje. Następnie dodać imbir i kilka kropli miodu.
  Makaron przygotowujemy w formie al dente. Po odsączeniu dodajemy do sosu. Chwilę podgrzewamy I serwujemy w głębokich talerzach. Na końcu przyozdabiamy kolendrą I pomidorkami koktajlowymi.

  Mniam mniam =)

  Moje dane:
  Marek, 25
  marekk-17@tlen.pl

  OdpowiedzUsuń
 60. Makaron z konfiturą z czerwonej cebuli.
  Jako, że konfitury robię zawsze więcej i wkładam ją w słoiki, to przygotowanie tego dania zajmuję naprawdę chwile i ogranicza się do ugotowania makaronu i podgrzania konfitury. JJak robię konfiturę?
  Potrzeba pół kilograma czerwonej cebuli, 3 łyżki oleju, 3 łyżki cukru, łyżka octu balsamicznego, 1/2 szklanki czerwonego, wytrawnego wina, sól i pieprz do smaku.
  Cebulę pokroić w piórka. Wrzucić na zimny olej i lekko posolić. Podgrzewać do momentu zeszklenia cebuli. Dodać cukier. Gdy cukier się skarmelizuje, a cebula nabierze pięknego, bordowego koloru dodać ocet, a następnie wino. Podgrzewać do momentu odparowania płynów.

  Marzena Zielona Góra batonzo@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 61. Makaron Barilla spaghettin.5
  0,5 kg ricotty
  2 żółtka
  garść posiekanej zieleniny (koper, natka)
  sól
  pieprz
  łyżka margaryny
  ząbek czosnku
  cebula

  Ugotować makaron w lekko osolonej wodzie al dente; rozłożyć folię aluminiową i na niej spaghetti- klusek koło kluska (jak w słomiance)Cebulę i czosnek posiekać; przesmażyć na margarynie; postawić do ostygnięcia;połączyć to z serem, żółtkami, zieleniną, przyprawami; rozsmarować na makaronie; zrulować; zapiec w folii- 20 min 1 180 stopniach; kroić na plastry; polewać dowolnym sosem.

  OdpowiedzUsuń
 62. Tort makaronowy

  Barilla Bavette n13
  sól
  biały pieprz
  2 cebule
  25 dkg szynki gotowanej
  tymianek- 4 gałązki
  250g śmietany
  100g sera żółtego twardego
  4 jajka
  40 g bułki tartej
  25g margaryny
  100g masła

  Makaron ugotować w osolonej wodzie; przepłukać zimną wodą;pokroić szynkę w drobną kostkę; cebulę podsmażyć; tortownicę posmarować margaryną; ułożyć w krąg makaron, na to szynkę z cebulką, makaron, szynkę, makaron; śmietanę, ser starty, jajka zmieszać, dodać tymianek, pieprz, sól i polać tort.
  Piec 30 min w 175 stopniach. 10 minut przed końcem pieczenia tort posypać bułką tartą i na to zetrzeć masło; przykryć folią aluminiową i zapiec jeszcze 10 minut.
  Kroić jak tort; śliczny w przekroju i smaczny.

  OdpowiedzUsuń
 63. Mięsny rulet faszerowany makaronem

  Pół kilo mielonej piersi indyczej (może być kurza, ale indyk zdrowszy)
  Barilla Bevette- paczka
  5 dkg margaryny
  niepełna szklanka śmietany
  1 jajko
  2 łyżki kaszy mannej
  1 łyżka mąki ziemniaczanej
  łyżeczka kurkumy
  2 łyżeczki soli
  2-3 ząbki czosnku
  pieprz
  posiekana zielenina

  Mięso zmielić z czosnkiem; dodać jajko,margarynę, sól, pieprz; wymieszać; dodać kaszę, mąkę i śmietanę i znowu wymieszać do jednorodnej masy; zrulować w kiełbaskę, w folię i do lodówki do czasu formowania całości.
  Makaron ugotować w lekko osolonej wodzie do półtwardości; odcedzamy; w misce przesypujemy kurkumą i delikatnie mieszamy; wykładamy makaron na folię- wzdłuż rozprostowujemy jak "kucyk" razem; zawijamy i wkładamy na 20 min do lodówki.
  Mięsny farsz na foli aluminiowej(błyszczącym do góry) formujemy w prostokąt długości makaronu; posypujemy zieleniną; na skraju prostokąta kładziemy makaronowy rulon i zawijamy w kiełbaskę. Pieczemy 40 minut w 190 stopniach.
  Po upieczeniu chwilę niech będzie w folii.
  Kroimy w plastry ciekawe w przekroju.


  OdpowiedzUsuń
 64. Makaronowa sałatka w cytrynowych koszyczkach
  Składniki:

  · olej

  · sok z cytryny

  · przyprawy: sól, chili, pieprz cytrynowy, zioła prowansalskie

  · 250g makaronu „kolanka ozdobne”

  · puszka tuńczyka w kawałkach w sosie własnym (125g)

  · pomidory z puszki (400g)

  · średnia cebula

  · 2 ząbki czosnku

  · szczypiorek

  · 5-6 cytryn na „koszyczki”

  Wykonanie:
  Rozgrzewamy olej na patelni. Wrzucamy pokrojoną cebulę oraz posiekany czosnek. Dodajemy chili, zioła prowansalskie i pieprz cytrynowy. Smażymy przez chwilę. Następnie dodajemy odsączonego tuńczyka oraz pomidory. Mieszamy tak, aby powstał sos. Przyprawiamy solą. Całość podgrzewamy ok. 15 min. W międzyczasie gotujemy makaron na sposób al-dente. Przygotowany sos mieszamy z makaronem. Dodajemy kilka kropel soku z cytryny. Sałatką napełniamy wycięte w cytrynach koszyczki. Posypujemy drobno posiekanym szczypiorkiem.

  Pozdrawiam,
  Edyta Bracka

  OdpowiedzUsuń
 65. Przepis na wegetariański makaron bardzo wiejski :)

  Składniki na 5 porcji:
  -opakowanie makaronu (ja wybrałam świderki)
  -10 dużych pieczarek
  -1 średnia cukinia
  -2 pomidory
  -1 papryka
  -połowa słoiczka kaparów
  -250 ml passaty pomidorowej
  -oregano, bazylia, pieprz, sól
  -2 ząbki czosnku
  -2 małe cebule
  -oliwa z oliwek

  Makaron ugotować wedle instrukcji z opakowania. Na rozgrzanej oliwie usmażyć pokrojone w kostki pieczarki, paprykę, cukinię, cebulkę. Dodać przeciśnięty przez wypraskę czosnek. Obrane ze skórki pomidory pokroić na małe kawałeczki i dodać do reszty warzyw razem z kaparami. Wlać passatę, dusić przez 10 minut. Doprawić przyprawami wedle uznania.
  Mieszać z ugotowanym makaronem na małym ogniu około 3 minut.

  Anna Gałaszewska

  OdpowiedzUsuń
 66. SOS PIECZARKOWY Z MAKARONEM

  Składniki:
  1 opakowanie makaronu wstążki Barilla
  1/2 kg pieczarek,
  1 mała cebula (może być więcej lub mniej wedle upodobań),
  1/4 kostki masła,
  1 kostka do makaronu, ryżu i ziemniaków,
  250-300 ml śmietany 30%,

  Przyprawy:
  1/2 łyżeczki zmielonej gałki muszkatołowej,
  ząbek czosnku,
  szczypta ostrej papryki w proszku,
  szczypta mieszanki ziół prowansalskich (czyli bazylii, oregano, rozmarynu, tymianku itp.)
  sól i pieprz do smaku

  Sposób przygotowania:
  Umyte, obrane i pokrojone w plasterki (razem z nóżkami) pieczarki dusimy na maśle z drobno pokrojoną cebulą. Po ok. 15-20 min całość zalewamy ok. 400 ml gorącej wody i dodajemy kostkę do makaronu, ryżu i ziemniaków. Całość dokładnie mieszamy aż do rozpuszczenia kostki, a następnie cały czas mieszając powoli dolewamy śmietanę 30% i przyprawiamy gałką muszkatołową, rozgniecionym ząbkiem czosnku, ostrą papryką, ziołami prowansalskimi, solą i pieprzem.
  Podajemy z ulubionym makaronem i posypujemy parmezanem.

  OdpowiedzUsuń
 67. Zupa z cukinii w gniazdkach

  Składniki:
  200 g Makaronu gniazda Barilla
  2 średnie cukinie,
  1 drobiowa kostka rosołowa,
  2 średnie marchewki,
  1 mała pietruszka - korzeń,
  1/8 selera korzeniowego,
  70 ml śmietany 30%,
  1 ząbek czosnku,
  szczypta natki pietruszki,
  szczypta koperku,
  sól i pieprz do smaku

  Sposób przygotowania:
  Cukinie myjemy i kroimy w cieniutkie plasterki, marchewki, pietruszkę korzeniową oraz seler myjemy, obieramy i trzemy na grubej tarce. W garnku gotujemy ok. 1,5 litra wody, gdy się zagotuje dodajemy kostkę rosołową oraz cukinię, marchewkę, korzeń pietruszki i selera. Całość gotujemy na małym ogniu, mieszając od czasu do czasu, przez 15 min, po czym wrzucamy makaron i gotujemy całość od 9 do 11 min, w zależności od tego czy wolimy miękki czy twardy makaron. Pod koniec gotowania dodajemy rozgnieciony ząbek czosnku, szczyptę natki pietruszki, szczyptę koperku, oraz sól i pieprz do smaku. Podajemy ozdobione śmietaną.
  Smacznego!

  OdpowiedzUsuń

** Dziękuję za odwiedziny i każdy Twój komentarz :).

** Jeśli przygotujesz coś z mojego przepisu, zachęcam do zostawienia komentarza. Jeśli masz zdjęcie, chętnie zamieszczę je w galerii na FB i IG (wyślij e-mail lub wiadomość na FB czy IG).